Chống rung Steadicam Spider 2018: giá 150K


Chống rung Steadicam Spider 2018: giá 150K

Sử dụng chính trọng lượng của máy để cân bằng, không gắn thêm tạ nên giảm tải rất nhiều, giúp thời gian quay lâu hơn.

Cầm bằng 2 tay, chia sẻ lực, giúp thực hiện những cảnh quay ổn định trong thời gian dài. Có túi chống sock chuyên dụng kèm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *