Phản quang hắt sáng: giá 25K


Phản quang, hắt sáng có 2 loại:

  1. Tròn xuyên, kích thước 100 x 100cm
  2. Bầu dục, hai màu vàng bạc, kích thước: 120 x 120cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *